Constellation Research võrdlusraport – Avaya!

Home » Blogi ja Uudised » tootjad » Constellation Research võrdlusraport – Avaya!

Constellation Research poolt avaldatud uus videolahenduste võrdlusraport toob esile Avaya personaalse videolahenduse väikesed kasutuskulud.

Constellation Research poolt avaldatud uus raport ”Pervasive Video Enterprise”, võrdleb viit suurt personaalse videosuhtluse lahenduse pakkujat – Avaya, Cisco, Polycom, Microsoft ja Vidyo.

Hindamisel on aluseks võetud:

  • videokõne haldamise integratsiooni teiste suhtluslahendustega;
  • video kodeerimise tehnoloogiaid;
  • lahenduse laiendatavust ja skaleeritavust;
  • nõudeid arvutivõrgu kasutuskoormustele;
  • lahenduse omamise kogukulu (TCO) erinevate lahenduse variantide põhjal.
Tulemused näitavad, et Avaya lahenduses on madalam võrgukoormus, mistõttu on ka madalamad kasutuskulud:
  • Avaya personaalse videokonverentsi lahendusetes (näiteks hajutatud arhitektuuriga Avaya Aura Conferencing 7.0 videovoo kaskaad) on võrreldes teiste ühtse suhtluslahenduse pakkujatega valdavalt madalaimad kasutuskulud:
– Kuni 71% madalam kasutuskulu kui Cisco’l
– Kuni 58% madalam kasutuskulu kui Microsoft’l
  • Avaya personaalse videokonverentsi lahenduses (näiteks hajutatud arhitektuuriga Avaya Aura Conferencing 7.0 videovoo kaskaad) on võrreldes teiste ühtse suhtluslahenduse pakkujatega madalaim võrgukoormus:
– Kuni 69% väiksem võrguühenduse kulu võrreldes Cisco’ga
– Kuni 83% väiksem võrguühenduse kulu võrreldes Microsoft’iga
 

Leave a Comment