Videokonverents ja videokoosolek

Home » Videokonverents ja videokoosolek

Videokoosolek on vahend, mille abil inimesed ja töörühmad saavad olla ühenduses teistega ka kaugete vahemaade tagant ning jagada omavahel dokumente. Täna on see üks paljudest suhtlusviisidest, kuid Polycomi värske uuringu kohaselt sageneb videokohtumiste kasutamine ning aastaks 2016 on see tõusnud üheks peamiseks suhtlusviisiks.

Videokohtumiste eelised:

  • Suurenev tootlikus ja koostöö
  • Tööreisi saadud tulemuste paranemine
  • Tööreisikulude vähenemine
  • Kaugkoolitused on lihtsalt teostatavad
  • Loomulik suhtlus ka seitsme maa ja mere taha
  • Asukohast ja seadmetest sõltumatus
  • Lähedamad ja paremad suhted partnerite- ja klientidega

Videokonverentsi saab kasutada ka hea kvaliteediga sisumaterjali tootmiseks. Näiteks intervjuud ja tooteesitlused salvestatakse Full HD kvaliteedis ning neid saab soovikorral jagada vaatajaskonnale otse Youtube vahendusel.