Miks koguvad videokonverentsid aina rohkem populaarsust.

Home » Blogi ja Uudised » trendid » Miks koguvad videokonverentsid aina rohkem populaarsust.
videokonverents

Mobiiltelefoniga videokonverentsil

Videokonverentse on kasutatud juba mitu head aastat. Polycom viis läbi küsitluse ettevõtete juhtkondade seas. Selgus, et 96% küsitletutest vastas, et videokonverents aitab kaasa tõhusamale koostööle erinevate meeskondade ja harukontorite vahel. Vastanuist 76% kasutavad ka ise videokonverentsi töövahendina ning 56% küsitletutest osalevad vähemalt ühel videokonverentsil nädalas.

Turu-uuringute firma “Research and Markets” analüüs viitab videokonverentsituru kahekordistumisele aastaks 2020.

Mis põhjustab videokonverentsi sellist fenomeni?

Küsitluse käigus toodi välja just need kolm põhjust:

  • Ettevõtete soov säästa töölähetuskulude pealt, reisimise alternatiivina kasutatakse aina aktiivsemalt videokonverentse.
  • Pea kõikides arvutites on head mikrofonid ja kaamerad, mis võimaldab osaleda videokonverentsil oma arvuti vahendusel ning see annab omakorda liikumisvabaduse.
  • Kiirelt arenev tehnoloogia võimaldab firmadel hankida videokonverentsivahendeid soodsamalt, kui kunagi varem.

Seega tulevik tundub helge, aega ei kulu pikkadele töölähetustele ja paindlik töökoht annab töötajale suurema vabaduse.